รถยนต์ดับเพลิงรถดับเพลิง 10 ล้อ พร้อมระบผสมโฟมอัตโนมัติ ถังบรรจุน้ำ 5,000 ลิตร  โฟม 5,000 ลิตร

รถยนต์ดับเพลิงเอนกประสงค์
งานซ่อมรถน้ำเอนกประสงค์และรถดับเพลิง
รถดับเพลิง 4 ล้อ  4 ประตูแบบเคลื่อนที่เร็ว พร้อมชุดฉีดน้ำดับเพลิงแรงดันสูงและถังน้ำในตัว 
ถังน้ำบรรจุน้ำและโฟม มีแท่นปืนฉีดน้ำและโฟม และติดตั้งระบบไฟส่องสว่าง