เปลสนามและเปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
เปลสนามแบบผ้าใบ


เปลตัก

Long Spinal Board แผนกระดานรองหลัง