รองเท้าดับเพลิงHARVIK
รุ่น 9687L / รุ่น 8687
มาตรฐาน NFPA
มาตรฐาน EN