ชุดซ้อมดับเพลิง

ชุดปฏิบัติงาน (ชุดหมี) ชนิดเป็นผ้า FR cotton
                             เป็นผ้าชนิดกันความร้อน ใช้ปฏิบัติงานดับเพลิงนอกอาคาร หรือกู้ภัย มีน้ำหนักเบา