เครื่องดับเพลิงชนิดถัง        ขนาด 5 ปอนด์,10 ปอนด์,15 ปอนด์,20 ปอนด์

เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(Co2)
    เครื่องดับเพลิง Harlon   

                                             เครื่องดับเพลิงชนิด BF 2000